16 de juliol de 2007

Apareix un nou brot de mosquit tigre a Altafulla (aedes albopictus)

Apareix un nou brot de mosquit tigre (Aedes albopictus) a Altafulla. En aquest cas els focus s’ha trobat a la urbanització de Sant Antoni, prop del cementiri, els experts consideren que els gerros d’aigua de les flors del cementiri els ofereixen un hàbitat ideal.
A Catalunya es va detectar per primer cop el 2004, des de llavors ja s’ha estès per diverses poblacions, una vintena llarga i els biòlegs asseguren que s’escamparà irremeiablement.

El mosquit tigre no és transmissor de malalties, però pica de manera reiterada.

El mosquit tigre va arribar segurament amb algun carregament de l’est asiàtic i es reprodueix tan ràpidament que no es pot parar. A Catalunya es va detectar per primera vegada a Sant Cugat del Vallès i d’aquí s’ha anat estenent per les comarques del Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf i últimament ja hi ha hagut queixes de picades al Maresme. També se n’han trobat a Tortosa, a banda d’Altafulla.
El dilluns, 16 de juliol, un tècnic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, procedent de Barcelona, va venir a Altafulla per recollir dos exemplars que un veí del poble havia capturat i guardava congelats. El Departament ja es va possar en contacte amb l’Ajuntament per fer, properament, una campanya d’enviament massiu de quadríptics informatius a la zona de Sant Antoni, on van aparèixer els exemplars.

És un mosquit àgil que s'amaga típicament a les parts ombrívoles de bardisses. És actiu sobretot de dia, a primera hora del matí i abans de fer-se de nit; la seva activitat és principalment a l'exterior de les cases, tot i que també hi entra. Tenen un radi de vol i d'acció relativament curt (uns 400 metres del lloc de cria com a màxim).

Repercussions per a la salut:

Les femelles d'aquesta espècie produeixen molèsties provocades per l'elevat nombre de picades que fan, les quals els proporcionen aliments per al desenvolupament dels ous.


Per eliminar els punts d'aigua susceptibles a la cria d'aquests mosquits cal:

Cobrir, buidar o posar boca avall qualsevol recipient que estigui a l'exterior que pugui acumular aigua: joguines, cendrers, gerros, galledes, etc.
Buidar els safareigs exteriors i els receptacles d'aigua de pluja setmanalment.
Tapar o cobrir amb tela mosquitera espessa els recipients d'aigua que no es pugin treure, de forma que els mosquits adults no hi puguin posar els ous.
Treure els plats de sota els testos, i si no és possible, buidar-los quan l'aigua s'hi acumuli.
Canviar l'aigua setmanalment a les plantes que viuen en aigua acumulada per evitar que hi creixin larves.
Evitar acumulacions d'aigua en zones de drenatge o canals de desguassos, eliminant qualsevol obstrucció al flux d'aigua.
Mantenir el terrenys exteriors anivellats, per tal que l'aigua corri. Cobrir forats i depressions on s'hi pugui acumular aigua.
Mantenir cobertes les piscines mentre no s'utilitzin.
Buidar les piscines de plàstic, inflables o similars cada 3 o 4 dies i, si no s'han d'utilitzar, retirar-les.
Vigilar els abeuradors d'animals: canviar l'aigua dels plats d'animals domèstics sovint i vigilar els abeuradors per tal que no s'hi desenvolupin larves.
Vigilar les basses petites: si és possible buidar-les setmanalment, si no, depenent del seu ús, serà aconsellable tapar-les i col·locar-hi tela mosquitera.
Assegurar que pous, cisternes, tancs o barrils d'aigua estiguin degudament coberts.
Tapar els forats dels troncs i branques, omplir-los de sorra o vigilar que no s'hi acumuli aigua.
Evitar la presència continuada d'altres objectes que en general puguin acumular aigua de pluja, com ara joguines sense utilitzar.

Noticies relacionades. Cerdanyola del Vallès contracta una empresa per prevenir i controlar el mosquit tigre. http://www.noticies.cat/pnoticies/notItem.jsp?item=noticia&idint=204751