28 de juny del 2008

les colònies de mosquit tigre es dupliquen a Catalunya en un any

ARTICLE EL PERIODICO

El mosquit tigre continua guanyant terreny a Catalunya. L'any passat, el molest insecte va duplicar l'àrea de distribució respecte al 2006, d'acord amb un informe emès pel Departament de Medi Ambient i Habitatge aquesta setmana.
Als 27 municipis colonitzats entre el 2004 i el 2006, se n'hi van sumar 28 més l'any passat, de manera que són 55 les localitats que allotgen l'invasor asiàtic.

En total, ja són set les comarques que allotgen aquest inquilí: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme,Tarragonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental.El dípter, conegut per la comunitat científica com a Aedes albopictus, va entrar a la península Ibèrica per Catalunya com a polissó en pneu- màtics usats i testos de l'anomenat bambú de la sort.
Des que es va detectar la primera colònia a Sant Cugat (Vallès Occidental), el 2004, la població del mosquit s'ha estès com una taca d'oli. El 2005, es va disseminar cap a algunes localitats del Vallès Occidental i del Baix Llobregat, va arribar a Barcelona ciutat i també va aparèixer al poble d'Altafulla (Tarragonès).

SOBRETOT AL SETEMBRE

L'any següent, l'insecte va prosseguir la croada i va colonitzar nous municipis fins a estendre's a poblacions del Garraf i el Maresme. Durant l'estiu del 2007, el mosquit va anar compactant les seves colònies al Barcelonès --on ja han sucumbit totes les localitats--, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, i ja són pocs els municipis que se'n salven. Així mateix, va aparèixer en noves localitats del Maresme i del Garraf i, aquesta vegada, va arribar a poblacions del Vallès Oriental i del Baix Penedès.
La previsió per a aquest estiu segueix la mateixa tendència: segons Medi Ambient, el mosquit tigre continuarà la seva expansió pels municipis de la regió metropolitana, el Tarragonès, el Garraf i el Maresme. En realitat, la propagació més important es dóna al setembre. Serà llavors quan es coneixerà la seva transcendència.

EVITAR AIGUA ESTANCADA

La Generalitat, la Diputació de Barcelona, els consells comarcals i els ajuntaments dels municipis afectats han treballat en col.laboració per frenar la ràpida expansió del mosquit. Els esforços s'han concentrat a sensibilitzar la ciutadania i a aconseguir la seva participació. No obstant, en poblacions on el mosquit encara no ha arribat, les mesures de prevenció i informació han estat menors. A causa d'això, l'insecte ho ha tingut més fàcil per conquistar nous territoris.Els consells per impedir que proliferi consisteixen, sobretot, a evitar l'aigua estancada, medi en què viuen les larves i les pupes: retirar recipients que puguin acumular líquid, cobrir piscines i basses, tapar forats, evitar l'estancament en canals de drenatge... Les mesures preventives consisteixen a truncar el cicle reproductiu del mosquit tigre, que triga uns 10 dies a arribar a la maduresa. Per a això, convé renovar l'aigua de basses, piscines desmuntables, plantes i animals aquàtics una vegada a la setmana.
Encara que les seves picades s'assemblen a les del mosquit autòcton, el tigre pica més vegades i, a més a més, ho fa a plena llum del dia, de manera que agafa la presa desprevinguda. Per a les persones més sensibles, les picades poden ser més doloroses i duradores. De totes maneres, no suposa un risc per a la salut ja que a Europa no actua com a vector de cap malaltia. Tot i així, és empipador.

22 de juny del 2008


Una imatge per la reflexió. Es tracta d'un carrer de Mataró on aquesta nit celebren la feta de Sant Joan i que es diu Altafulla. Si voleu anar al blog on l'hem trobat...

Part del text del blog: El veïnat del carrer Altafulla ja fa set anys que organitzem una revetlla de sant Joan. Quan vam arribar a viure en aquest carrer, els veïns tenien ganes de fer gresca al carrer i ens vam animar a organitzar la revetlla del solstici d'estiu

12 de juny del 2008

tornen les bruixes al poble..!Les Bruixes tornen a altafulla un any més... Consulteu el programa

11 de juny del 2008

ONZENA EDICIÓ DEL PREMI ALTAFULLA DE NARRATIVA CURTA

El Col·lectiu d’Acció Cultural d’Altafulla ha convocat l’onzena edició del Premi Altafulla de Narrativa Curta.
Les obres concursants han de ser originals i inèdites, no poden haver estat guardonades en cap altre concurs, ni estar en procés d'edició o amb els drets d'edició compromesos.

Les obres guanyadores passaran a ser propietat del Col·lectiu d'Acció Cultural d'Altafulla.En aquesta onzena edició hem augmentat l’import del premi, que és de 500 euros.

El termini de presentació d'originals finalitza és el dissabte 20 de setembre de 2008, a les dues del migdia, i s'han d'enviar al Col·lectiu d'Acció Cultural d'Altafulla, apartat de correus 64, 43893 Altafulla.

La resolució del jurat, integrat per Joan Carnicer, Jordi Cervera, Anna Maria Muntaner, Montse Palau i Teresa Olivé, com a representant de l’entitat, prèvia notificació al guanyador, es farà pública el dissabte 29 de novembre de 2008.


XIè PREMI ALTAFULLA DE NARRATIVA CURTA


1. Els concursants han de tenir més de 18 anys.

2. L'import del premi convocat és de 500 euros i la publicació de l’obra.

3. Les obres concursants han de ser originals i inèdites, no poden haver estat guardonades en cap altre concurs, ni estar en procés d'edició o amb els drets d'edició compromesos. Les obres guanyadores passaran a ser propietat del Col·lectiu d'Acció Cultural d'Altafulla.

4. Poden optar a aquests premis les narracions curtes escrites en català, amb una extensió màxima de 10 fulls DIN A4, mecanografiats a dos espais per una sola cara. Els treballs guanyadors s'hauran de lliurar en suport informàtic.

5. Els originals s'hauran de presentar per quintuplicat i hi caldrà fer constar el títol de l'obra, a més a més del pseudònim. També caldrà adjuntar-hi una plica tancada amb el pseudònim al damunt i a l'interior el nom i els cognoms de l'autor, l'adreça i el telèfon, i el premi al qual es presenta.

6. El jurat estarà format per Joan Carnicer, Jordi Cervera, Anna Muntaner, Montse Palau i Teresa Olivé, com a representant del Col·lectiu d'Acció Cultural d'Altafulla.

7. Els premis poden ser declarats deserts, si el jurat ho decideix.

8. El termini de presentació d'originals és el dissabte 20 de setembre de 2008, a les dues del migdia, i s'han d'enviar al Col·lectiu d'Acció Cultural d'Altafulla, apartat de correus 64, 43893 Altafulla.

9. La resolució del jurat, prèvia notificació al guanyador, es farà pública el dissabte 29 de novembre de 2008.

10. Passat un mes de la resolució del jurat, es destruiran tots els originals no premiats, llevat que l’autor en sol·liciti expressament la devolució.

11. La presentació dels originals comporta l'acceptació d'aquestes bases i els drets i les obligacions que se'n deriven. Les qüestions que no hi són previstes les resoldrà el jurat segons el seu lliure criteri.


L'organitza: Col·lectiu d'Acció Cultural d'Altafulla
Hi col·labora: Patronat Municipal de Cultura

6 de juny del 2008

una recomanació...

Si veieu a la Cristina Canadell pel poble (a la dreta de la imatge) la podeu felicitar per aquesta interessant exposició sobre les fotografies que va fer el seu pare i que ara s’exposen a Caixa Tarragona. La Sala d’Exposicions del carrer Higini Anglès inaugurà aquest divendres aquesta exposició d’imatges en blanc i negre del fotògraf tarragoní, Valentí Canadell. Es tracta d’una col·lecció formada per vuitanta fotografies corresponents a les dècades dels anys 50 i 60. Les imatges il·lustren la vida dels habitants de la ciutat i d’altres poblacions de l’entorn així com els canvis socials i urbanístics que van tenir lloc durant la segona meitat del segle XX.

Fotografia Canadell era un dels locals emblemàtics de Tarragona. Estava al carrer Unió i va funcionar des de finals dels anys quaranta. El treball de Canadell, es pot visitar a la sala d’Exposicions de Caixa Tarragona, al carrer Higini Anglès.