28 de juny de 2008

les colònies de mosquit tigre es dupliquen a Catalunya en un any

ARTICLE EL PERIODICO

El mosquit tigre continua guanyant terreny a Catalunya. L'any passat, el molest insecte va duplicar l'àrea de distribució respecte al 2006, d'acord amb un informe emès pel Departament de Medi Ambient i Habitatge aquesta setmana.
Als 27 municipis colonitzats entre el 2004 i el 2006, se n'hi van sumar 28 més l'any passat, de manera que són 55 les localitats que allotgen l'invasor asiàtic.

En total, ja són set les comarques que allotgen aquest inquilí: Alt Penedès, Baix Llobregat, Garraf, Maresme,Tarragonès, Vallès Occidental i Vallès Oriental.El dípter, conegut per la comunitat científica com a Aedes albopictus, va entrar a la península Ibèrica per Catalunya com a polissó en pneu- màtics usats i testos de l'anomenat bambú de la sort.
Des que es va detectar la primera colònia a Sant Cugat (Vallès Occidental), el 2004, la població del mosquit s'ha estès com una taca d'oli. El 2005, es va disseminar cap a algunes localitats del Vallès Occidental i del Baix Llobregat, va arribar a Barcelona ciutat i també va aparèixer al poble d'Altafulla (Tarragonès).

SOBRETOT AL SETEMBRE

L'any següent, l'insecte va prosseguir la croada i va colonitzar nous municipis fins a estendre's a poblacions del Garraf i el Maresme. Durant l'estiu del 2007, el mosquit va anar compactant les seves colònies al Barcelonès --on ja han sucumbit totes les localitats--, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat, i ja són pocs els municipis que se'n salven. Així mateix, va aparèixer en noves localitats del Maresme i del Garraf i, aquesta vegada, va arribar a poblacions del Vallès Oriental i del Baix Penedès.
La previsió per a aquest estiu segueix la mateixa tendència: segons Medi Ambient, el mosquit tigre continuarà la seva expansió pels municipis de la regió metropolitana, el Tarragonès, el Garraf i el Maresme. En realitat, la propagació més important es dóna al setembre. Serà llavors quan es coneixerà la seva transcendència.

EVITAR AIGUA ESTANCADA

La Generalitat, la Diputació de Barcelona, els consells comarcals i els ajuntaments dels municipis afectats han treballat en col.laboració per frenar la ràpida expansió del mosquit. Els esforços s'han concentrat a sensibilitzar la ciutadania i a aconseguir la seva participació. No obstant, en poblacions on el mosquit encara no ha arribat, les mesures de prevenció i informació han estat menors. A causa d'això, l'insecte ho ha tingut més fàcil per conquistar nous territoris.Els consells per impedir que proliferi consisteixen, sobretot, a evitar l'aigua estancada, medi en què viuen les larves i les pupes: retirar recipients que puguin acumular líquid, cobrir piscines i basses, tapar forats, evitar l'estancament en canals de drenatge... Les mesures preventives consisteixen a truncar el cicle reproductiu del mosquit tigre, que triga uns 10 dies a arribar a la maduresa. Per a això, convé renovar l'aigua de basses, piscines desmuntables, plantes i animals aquàtics una vegada a la setmana.
Encara que les seves picades s'assemblen a les del mosquit autòcton, el tigre pica més vegades i, a més a més, ho fa a plena llum del dia, de manera que agafa la presa desprevinguda. Per a les persones més sensibles, les picades poden ser més doloroses i duradores. De totes maneres, no suposa un risc per a la salut ja que a Europa no actua com a vector de cap malaltia. Tot i així, és empipador.