20 de gener de 2008

benvingut, mister...

El saló de plens de l’Ajuntament d’Altafulla, ha vist com les seves parets s’impregnaven de l’essència d’un d’aquells contats moments, en què s’escriu una pàgina de la història; un fet que no s’havia donat mai abans en temps de democràcia.
Divendres 18 de gener de 2008, ha visitat el consistori una delegació institucional, encapçalada per l’alcalde de Tarragona Josep Fèlix Ballesteros. No és que el líder socialista no hagués visitat mai abans Altafulla, de fet, ha explicat als assistents, entre els quals hi havia membres de l’equip de govern i de l’oposició, algun funcionari, i un parell de fotògrafs i periodistes, que fins i tot havia jugat a futbol amb l’equip del poble, coincidint amb l’ex-alcalde Manel Ramon – en l’època d’anar a la muntanya de Sant Antoni a “caçar” gamusinus –imagino.
El fet, i això és el més rellevant, és que no trobaríem cap altra visita oficial d’un alcalde de Tarragona a Altafulla, des de la instauració de la democràcia. Això denota un mal veïnatge inadmissible, tenint en compte els interessos compartits en àmbits com el patrimoni, amb la designació conjunta de patrimoni de la Humanitat, fa set anys. També tot el que fa referència a la zona fronterera de tots dos municipis, amb la gestió i la possible mancomunitat de serveis, la platja de prop de la desembocadura del Gaià és en terme de Tarragona. I, òbviament, amb tot el que fa referència a la mobilitat, inclosos els maldecaps derivats de la fatídica nacional 340, actualment en fase d’espera per l’execució de les obres de desdoblament. Que dir de la tant controvertida autopista AP-7, també en procés d’execució de les obres del tercer carril. Tot plegat, fa, com dèiem, del tot necessari un clima de bona entesa i diàleg entre les dues corporacions.
Això ara és un fet; una realitat que pot donar fruits i que ens pot reportar molts beneficis a tots plegats. El mateix divendres, es va parlar de la possibilitat de treballar conjuntament en diferents àmbits. Una de les direccions encetades, va en la línia d’aconseguir que els autobusos de Tarragona arribin fins a Altafulla (ja van fins a Ferran i la Mora), això seria realitzable en el marc del conveni signat entre l’Ajuntament de Tarragona i el Consorci del Transport Públic del Camp, que també estableix la futura integració tarifària.