16 d’agost de 2007

L'ACA estudia usar aigües depurades de l'EDAR per a millorar el cabal del tram baix del Gaià

L'Agència Catalana de l'Aigua ha impulsat una nova manera de prendre decisions sobre com assolir la recuperació del bon estat ecològic dels rius, els aqüífers i el litoral de Catalunya a través d'un model participatiu.
Així, des de setembre de 2006 fins a mitjans d'aquest any, ha fet 18 sessions sobre les conques dels rius Gaià i Francolí i 33 del Ter superior, en les quals hi han col·laborat prop de 900 representants d'ajuntaments, entitats ecologistes, i organitzacions socials i sindicals.
Amb aquests processos, els assistents han pogut presentar les seves propostes per millorar, entre altres coses, la depuració de les aigües urbanes i industrials, i la recuperació de l'espai fluvial.

A través d'aquestes trobades, en les quals van tenir una part activa diversos col·lectius de la demarcació que treballen des de fa temps en l'optimització dels recursos hídrics, (com l'Hort de la Sínia, Unió de Pagesos, el GEPEC i Mediterrània CIE), l'Agència va voler escoltar les seves experiències.

Malgrat que encara hi ha una vintena de propostes que han quedat pendents que se'n determini la viabilitat, ja n'hi ha una quarantena que han aconseguit el vist-i-plau. D'aquestes, dins l'apartat d'iniciatives per reduir la contaminació urbana i industrial que s'han inclòs en el programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU 2005), en destaquen l'elaboració de convenis que planifiquin la dotació de serveis segons els creixements urbanístics.
L'Agència reconeix la falta de plantes de compostatge adequades per al tractament de fangs en punts propers a les EDAR (tot i que cal recordar que el PSARU en preveu la instal·lació de sis de noves a la demarcació), així com la millora de la d'Altafulla. En els documents de resolució tampoc s'obvia la necessitat d'implantació de mesures que minimitzin la incidència dels episodis de pluja en la qualitat del medi receptor amb la col·locació de més tancs de retenció d'aigua. I ja com a accions amb voluntat continuista, s'optimitzarà la informació disponible de l'estat de les aigües superficials, subterrànies i litorals, a més de reforçar la inspecció de qualsevol abocament a les lleres (fent la seva corresponent tipificació en una base de dades quan en sorgeixin de nous).


D’altra banda, l'ACA ha començat la redacció dels Plans Zonals d'Implantació de Cabals de Manteniment (Pzicm) de l'Alt Ter i del Gaià amb l'objectiu de tenir-los acabats abans de finals d'any. Un treball que té com a objectiu aconseguir un bon estat ecològic de les masses d'aigua abans del 2015, tal com s'ha fixat el Departament de Medi Ambient. En aquest sentit, està en marxa un projecte promogut conjuntament entre la mateixa ACA, el Consorci de l'Aigua de Tarragona (CAT) i l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona (AEQT) per promoure cicles tancats d'aigua i la seva reutilització a les estacions depuradores de Tarragona, Vila-seca i Salou. Es contempla, a banda, la possibilitat d'usar aigües de l'EDAR d'Altafulla per a millorar el cabal del tram baix del Gaià.